Du är här

Skellefteå

Region Västerbotten

Region Västerbotten har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Målen med deltagandet i det fortsatta projektet är bland annat att öka kvaliteten i skolan, höja resultaten bland elever i gymnasieskolan och bidra till kompetensförsörjningen i länet.

Plug In 2.0 i Västerbotten färdas i en fyrkant med 13 mil från norr till söder och 23 mil öster till väster. Det är i den kontexten projektet utvecklar samverkan mellan kommunerna.

Hälsosamtal

Syfte:
Verkstaden ska tidigt uppmärksamma de ungdomar, som vi vet av tidigare undersökningar, riskerar att hoppa av skolan eller som riskerar att inte att klara skolan på tre år. Målet är att dessa ungdomar ska upprätta kontakt med elevhälsan samt erbjudas tidiga insatser som hjälper dem att klara skolan på utsatt tid eller senast inom fyra år från skolstart.
 
Metoder/Insatser:

Första rummet individ

Syfte/mål: Utveckla coachningsmetoder genom mental träning och bildarbete för att fler elever skall ges individuella förutsättningar för att kunna genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan, som av olika skäl har behov av stöd för att kunna komma till skolan skall erbjudas det. Elever med psykosocial ohälsa och hög frånvaro som riskerar ofullständiga betyg ges möjlighet att stärka sina egna resurser för att kunna genomföra praktik/utbildning. En del av projektet består av att utveckla myndighetssamverkan.
 

Första rummet grupp - motivationshöjande verksamhet

Syfte/mål:

Utveckla motivationsstärkande metoder genom skapande verksamhet, kommunikation och hälsa (fysisk, psykisk, social och samhällelig) för att fler elever skall ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan som på grund av psykosocial ohälsa och hög frånvaro riskerar ofullständiga betyg ska kunna genomföra sin utbildning. Utveckla myndighetssamverkan.

 

Miljö:

Sidor