Du är här

Sandviken

Region Gävleborg

Region Gävleborg gick in i projektet i slutet av 2015 och fokuserar på förebyggande arbete i gymnasieskolan. Detta efter att regional samordning och ledarskap kring området efterfrågats då en förstudie kring utanförskap bland unga och utrikes födda pekat på behovet av insatser för att motverka skolavbrott och öka ungas tilltro till sin egen förmåga.