Du är här

Region Östergötland

Kartläggning och Uppföljning

Syfte/mål:
Minska avhoppen från nationella program
 
1. Säkra övergången mellan grundskolan och gymnasieskolans nationella program och mellan Introduktionsprogrammen och gymnasiets nationella program.
 
2. Utveckla strukturer för överlämnande av information och uppföljning av elever som studerar på annan ort.
 
3. Utveckla arbetsmetoder för att minska avhoppen från lärlingsutbildningen.
 
Miljö:

KÖBYT: Uppföljning och Vägledning

2 personer på 25% var kommer att arbeta i verkstaden direkt mot elever och gymnasieskolor i vår region. 1 person är lärare och den andra personen är studie- och yrkesvägledare. En ledningsgrupp bestående av förvaltningscheferna i KÖBYT (Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Tranås) kommunerna finns. En styrgrupp bestående av SYV i de deltagande KÖBYT kommunerna. En inventering har gjorts om vilka gymnasieskolor vi har elever på från de medverkande kommunerna. Det gäller både kommunala och fristående gymnasieskolor. Vi har ca 1200 elever fördelade på 35 olika gy-skolor från KÖBYT kommunerna.

Invidanpassade studier

Övergripande mål och syfte:
Allt fler elever skall slutföra sina gymnasiestudier och tiden för genomgången gymnasieskola skall minska till följd av att eleverna gör mer rätta val från början och att stödinsatser kan sättas in tidigare.
 
Övergripande kommunmål:

Överlämning grundskola -gymnasiet

Syfte:
Allt fler elever skall slutföra sina gymnasiestudier och tiden för genomgången gymnasieskola skall minska till följd av att eleverna gör mer rätta val från början och att stödinsatser kan sättas in tidigare. Mål: Att en överlämningsmodell mellan grund- och gymnasieskola är implementerad.
 
Miljö:

Formativt förhållningssätt

Vi inrättar lärargrupper och anordnar seminarier och konferenser kring formativ bedömning där lärarnas bemötande står överst på dagordningen. I dessa sammankomster, som kopplas till lärarnas vardagspraktik, fokuseras lärarnas formativa förhållningssätt som ligger till grund för att kunna möta och stötta varje elev i dennes kunskapsutveckling. Lärargrupperna fungerar som BFL-grupper och varje grupp leds av en samtalsledare. Samtalsledarna har regelbundna träffar för utbyte och inspiration.
 

Sidor