Du är här

Region Kronoberg

Utveckling av KIA-verksamhet med ungdomscoach

Målgrupp:

(antal elever och kort beskrivning av gruppen)

Målgrupen för projektet är ungdomar mellan 16 och 20 år som omfattas av det kmmunala informationsansvaret.Dessa ungdomar finns varken i arbete eller studier. Några har hoppat av gymnasiet, några har aldrig börjat.

 

Motverka avhopp genom coaching och samverkan

Målgrupp:
(antal elever och kort beskrivning av gruppen)

Ett 20-tal elever i åldern 16-20 som finns på Introduktionsprogrammen, på nationella program samt elever inom KIA. Det är elever som saknar studiemotivation, har dåliga studieresultat samt ofta saknar stöd från hemmet. Det är en elevgrupp som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier och hamna utanför sociala och samhällsliga nätverk.

 

Mätbara/uppföljningsbara mål:

Målet är att fler elever ska genomgå fullständig gymnasieutbildning.
 

Sidor