Du är här

Region Jämtland Härjedalen

Länsövergripande i Jämtland

Syfte:
-Att undersöka eventuellt samband mellan avhopp och faktorer som inackordering och långpendling.
-Att i relation till fullföljning av gymnasieutbildning/avhopp, identifiera framgångsfaktorer samt riskfaktorer för dagspendlande och veckopendlande gymnasieungdomar.
-Att utforma förslag till insatser utifrån analys av resultat.
 
Miljö

Utveckling av Navigatorcentrum

Syfte/mål:
Syftet för Plug In i Östersund är att utveckla arbetsmetoderna på Navigatorcentrum (NC) så att fler unga ska närma sig utbildning, arbetsmarknad och ett självständigt liv. I nära samarbete med barn och utbildningsförvaltningen ska vi också ta tillvara ungdomarnas tidigare skolerfarenheter för att användas i t ex förändrade arbetssätt i grund- och gymnasieskolan.  
 
Mål:

Kartläggning, uppföljning och transnationalitet

Syfte/mål:
Syftet med Plug In i Berg är att i samarbete med befintliga aktörer som Fjällgymnasiet, Socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Integrationsservice och pågående projekt i kommunen, arbeta fram en plattform där vi kan möta ungdomar som inte själva förmår att hitta motivationen och glädjen till att studera eller arbeta. Målet med projektet är att skapa en fungerande och levande verksamhet där ungdomar i ett tidigt skede kan fångas upp och att vi på så sätt kan sätta in åtgärder i tid.

Sidor