Du är här

Partille

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

Porten - Utveckling av KIA-verksamhet

Syfte:
Det övergripande syftet är att motverka utanförskap genom utbildning eller annan meningsfull sysselsättning för ungdomar 16-25 år boende i Partille kommun. Plug In i Partille leds av utbildningsförvaltningen och social- och arbetsförvaltningen i nära samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.