Du är här

Östsam

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

Studie- och yrkesvägledning i Östsam

Mål
Genom en gemensam regional ansats skapa en högre kvalitét i Studie- och yrkesvägledningen i regionen. Så att individers möjligheter att göra väl underbyggda val förstärks.
 
Syfte
• Att skapa en likvärdig men inte likformig studie- och yrkesvägledningen i regionen
 
• Att individer ska göra sina framtidval med större kunskap om sig själva och om arbetsmarknadens branscher och behov samt med kunskap och kännedom om hur kön, social och kulturell bakgrund påverkar våra val.