Du är här

Östersund

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Skillnaden i Plug In 2.0 är att regionens arbete nu endast sker utifrån skolverksamhet, med syftet att utgå ifrån de faktorer som visade sig vara framgångsrika under första omgången av projektet och att testa dem även på grundskolan. Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola samt att med hjälp av bland annat coacher och specialpedagoger följa upp elevers behov redan i grundskolan.

Utveckling av Navigatorcentrum

Syfte/mål:
Syftet för Plug In i Östersund är att utveckla arbetsmetoderna på Navigatorcentrum (NC) så att fler unga ska närma sig utbildning, arbetsmarknad och ett självständigt liv. I nära samarbete med barn och utbildningsförvaltningen ska vi också ta tillvara ungdomarnas tidigare skolerfarenheter för att användas i t ex förändrade arbetssätt i grund- och gymnasieskolan.  
 
Mål: