Du är här

Mönsterås

Individ och helhet - coaching för att motverka studieavbrott

I syfte att sätta in tidiga åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv kontaktas elever som har hög frånvaro alternativt svårigheter i att klara sina kurser. Dessutom tar ungdomscoachen kontakt med de ungdomar som avbrutit sina studier för att få dem in i någon insats och aktivitet. Alla insatser är individbaserade och skapas genom personlig kontakt med ungdomarna och en elev/ungdomscoach. Genom framtidssamtal försöker coachen och ungdomen tillsammans finna personliga mål.