Du är här

Mölndal

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

Förebygga avbrott och utveckla KIA-verksamhet

Mål:
Mölndal ska under perioden 2012- 2014 driva utvecklingsprojekt i syfte att förebygga avbrott från kommunens gymnasieskolor samt driva utveckling av operativ samverkan kring kommunens informationsansvar och framtagande av åtgärder för unga vuxna som riskerar att hamna i utanförskap. Inom projektet ryms även metodutveckling och utökning av befintlig verksamhet.
 
Målsättningen med projektets förebyggande del är att 2014 skall minst 80 % av eleverna på gymnasieskolorna i egen regi få slutbetyg inom 4 år (2010 var andelen 71 %).