Du är här

Malmö

Skåne

Skåne har varit med i Plug In 2.0 sedan våren 2015.  Det är en stor region med många invånare och i projektet deltar kommuner från länets alla fyra hörn. Skåne i stort har höga siffror både vad avser icke-behörighet till gymnasieskolan, avhopp från gymnasiet och nyanlända. Inte minst i den sistnämnda gruppen har det tillkommit många individer sedan projektet startade. Därtill har flera av de skånska kommunerna mycket hög ungdomsarbetslöshet.