Du är här

Lycksele

Region Västerbotten

Region Västerbotten har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Målen med deltagandet i det fortsatta projektet är bland annat att öka kvaliteten i skolan, höja resultaten bland elever i gymnasieskolan och bidra till kompetensförsörjningen i länet.

Plug In 2.0 i Västerbotten färdas i en fyrkant med 13 mil från norr till söder och 23 mil öster till väster. Det är i den kontexten projektet utvecklar samverkan mellan kommunerna.

Samspråka 3

Verkstaden bedrivs under två lektionspass/vecka i form av individuellt språkstöd. Språkstödet ges av specialpedagog. Det är eleven själv som inför varje pass avgör vad språkstödet ska fokusera på, utifrån vad som förnärvarande känns "tungt".Parallellt med arbetet mot eleven pågår kartläggning av vilka svårigheter nyanlända möter på fler av skolans studieförberedande program.
 
Syfte:

Samspråka 1 - Elever på Språkintroduktionen

Beskrivning av verkstaden: 

Verkstaden arbetar med utökad svenskundervisning med koppling till övriga skolämnen; matematik, samhällskunskap, musik, NO-ämnen m fl. Arbetet bedrivs med 2-3 lektionspass/vecka i ordinarie grupper och utgår från ett nära samarbete mellan ämneslärare och SV2-lärare.