Du är här

Linköping

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

Invidanpassade studier

Övergripande mål och syfte:
Allt fler elever skall slutföra sina gymnasiestudier och tiden för genomgången gymnasieskola skall minska till följd av att eleverna gör mer rätta val från början och att stödinsatser kan sättas in tidigare.
 
Övergripande kommunmål:

Överlämning grundskola -gymnasiet

Syfte:
Allt fler elever skall slutföra sina gymnasiestudier och tiden för genomgången gymnasieskola skall minska till följd av att eleverna gör mer rätta val från början och att stödinsatser kan sättas in tidigare. Mål: Att en överlämningsmodell mellan grund- och gymnasieskola är implementerad.
 
Miljö: