Du är här

Lessebo

Region Kronoberg

Region Kronoberg har varit med sedan starten av Plug In. I det fortsatta projektet är målet till viss del att fördjupa arbetet från första omgången och nu även inkludera elever som går sista året i grundskolan.  Detta bland annat genom att ta ett helhetsgrepp kring elever med låga studieresultat och hög frånvaro i årskurs 9 samt följa dem genom gymnasieskolan. Därtill tas rutiner fram för att underlätta övergången mellan grundskola och gymnasiet samt kring arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

Utveckling av KIA-verksamhet med ungdomscoach

Målgrupp:

(antal elever och kort beskrivning av gruppen)

Målgrupen för projektet är ungdomar mellan 16 och 20 år som omfattas av det kmmunala informationsansvaret.Dessa ungdomar finns varken i arbete eller studier. Några har hoppat av gymnasiet, några har aldrig börjat.

 

Coaching för elever i riskzon

Målgrupp:
Målgruppen för projektet är ungdomar mellan 16 och 20 år som är folkbokförda i Lessebo kommun och som befinner sig i riskzon för att hoppa av sina gymnasiestudier.
 
Mätbara/uppföljningsbara mål:
Målet är att öka antalet ungdomar som fullföljer sina gymnasiestudier inom 4 år. Efter projektets slut ska en organisation för samverkan finnas i Lessebo kommun, för att möta målgruppen i framtiden.
 
Startdatum/slutdatum:
20121201 - 20131130