Du är här

Kungsbacka

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

Mobilen - Pedagogisk utveckling

Mål och Syfte
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete.
 
Mobilen: Alternativ skolform: Pedagogisk utveckling genom integrering av praktiska och teoretiska ämne och entreprenöriellt lärande
 
Beskrivning av elevgrupp:

Utsikten Aranäsgymnasiet - Studiestöd

Mål och syfte
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete. Entreprenöriellt lärande/förhållningssätt.
 
Beskrivning av målgrupp:

Beda Hallbergs gymnasium - Skola med flexibel undervisningsstruktur

Mål och syfte:
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna fullfölja 
en gymnasieutbildning.
 
Metod: Flexibel utformning av kursupplägg och undervisning utifrån individuella behov och förutsättningar

Kickens resursteam, KIA-verksamhet

  Mål och syfte: Utveckling av Kickens resursteam/Informationsansvaret
 
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja 
gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete.
 
- De unga vuxna som redan avbrutit sina studier och står utan arbete och saknar fullständigt betyg från gymnasiet följs upp effektivare, och med högre frekvens
 

Utveckling av Vuxenutbildningen: Studion

Mål och Syfte:
Utveckla en verksamhet och metoder som stöder kommunens vuxenutbildning och som bidrar till att fler inom åldersspannet 19 – 25 år kommer att genomför eller fullföljer sina studier på gymnasial nivå.
 

Sidor