Du är här

Kinda

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

KÖBYT: Uppföljning och Vägledning

2 personer på 25% var kommer att arbeta i verkstaden direkt mot elever och gymnasieskolor i vår region. 1 person är lärare och den andra personen är studie- och yrkesvägledare. En ledningsgrupp bestående av förvaltningscheferna i KÖBYT (Kinda, Ödeshög, Boxholm, Ydre och Tranås) kommunerna finns. En styrgrupp bestående av SYV i de deltagande KÖBYT kommunerna. En inventering har gjorts om vilka gymnasieskolor vi har elever på från de medverkande kommunerna. Det gäller både kommunala och fristående gymnasieskolor. Vi har ca 1200 elever fördelade på 35 olika gy-skolor från KÖBYT kommunerna.