Du är här

Jämtland

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Skillnaden i Plug In 2.0 är att regionens arbete nu endast sker utifrån skolverksamhet, med syftet att utgå ifrån de faktorer som visade sig vara framgångsrika under första omgången av projektet och att testa dem även på grundskolan. Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola samt att med hjälp av bland annat coacher och specialpedagoger följa upp elevers behov redan i grundskolan.

Länsövergripande i Jämtland

Syfte:
-Att undersöka eventuellt samband mellan avhopp och faktorer som inackordering och långpendling.
-Att i relation till fullföljning av gymnasieutbildning/avhopp, identifiera framgångsfaktorer samt riskfaktorer för dagspendlande och veckopendlande gymnasieungdomar.
-Att utforma förslag till insatser utifrån analys av resultat.
 
Miljö