Du är här

Härryda

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

Coachning

Övergripande mål:
Aktivt arbeta mot EU 2020 där målet är satt att mindre än 10 procents avhopp från gymnasieskolans nationella program skall uppnås. Öka Hulebäcksgymnasiets förmåga att i tid avstyra och minska elevavhoppen. 
 
Projektmål: