Du är här

Finspång

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

Kartläggning och Uppföljning

Syfte/mål:
Minska avhoppen från nationella program
 
1. Säkra övergången mellan grundskolan och gymnasieskolans nationella program och mellan Introduktionsprogrammen och gymnasiets nationella program.
 
2. Utveckla strukturer för överlämnande av information och uppföljning av elever som studerar på annan ort.
 
3. Utveckla arbetsmetoder för att minska avhoppen från lärlingsutbildningen.
 
Miljö:

Uppföljning och DropOut-grupp

Då en majoritet av kommunens ungdomar studerar under annan huvudman så har vi försökt utveckla ett system för att följa upp dessa elever och stötta vid behov. Uppföljningen genomfördes genom att studieplan, närvaro samt ev åtgärdsprogram begärdes in och sedan behandlades materialet. Vissa skolor tog vi kontakt med för att återkoppla arbetet med eleverna. Detta arbete var enormt tidskrävande och vi måste hitta ett bättre sätt att få information om eleverna.