Du är här

Berg

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Skillnaden i Plug In 2.0 är att regionens arbete nu endast sker utifrån skolverksamhet, med syftet att utgå ifrån de faktorer som visade sig vara framgångsrika under första omgången av projektet och att testa dem även på grundskolan. Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola samt att med hjälp av bland annat coacher och specialpedagoger följa upp elevers behov redan i grundskolan.

Kartläggning, uppföljning och transnationalitet

Syfte/mål:
Syftet med Plug In i Berg är att i samarbete med befintliga aktörer som Fjällgymnasiet, Socialtjänst, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Integrationsservice och pågående projekt i kommunen, arbeta fram en plattform där vi kan möta ungdomar som inte själva förmår att hitta motivationen och glädjen till att studera eller arbeta. Målet med projektet är att skapa en fungerande och levande verksamhet där ungdomar i ett tidigt skede kan fångas upp och att vi på så sätt kan sätta in åtgärder i tid.