Du är här

Alingsås

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

Möjligheten samt utveckling av KIA-verksamhet

Övergripande mål

  • Motverka utanförskap genom utbildning eller annan meningsfull sysselsättning för ungdomar 16-24 år (prioriterad målgrupp 16-20 år) i Alingsås kommun för att på så sätt också i förlängningen minska ungdomsarbetslösheten.
  • Öka samverkan mellan förvaltningar inom Alingsås kommun.

 

Mål (specificerade):

Motverka avhopp

Plug In Möjligheten i Alingsås startades upp mot bakgrunden av den eskalerande andel ungdomar i kommunen som gick på försörjningsstöd samt det faktum att ungdomsarbetslösheten var skrämmande stor i förhållande till kommunens egentliga resurser och förmåga. Vid en närmare kartläggning framkom det att många av dessa ungdomar saknade sin gymnasiekompetens. Inom Alingsås kommun skedde ett antal insatser där man riktade sig mot att stärka ungdomar och hjälpa dem att närma sig arbetslivet.