Du är här

Arkiv

Aktuellt

september 2017

måndag, september 11, 2017 - 08:13

Under årets Almedalsvecka hölls seminariet Sju röster för skolrevolution....

augusti 2017

tisdag, augusti 22, 2017 - 07:44

Tillsammans med Region Västerbotten...

tisdag, augusti 1, 2017 - 10:09

Förutsättningarna för att en elev ska klara gymnasiet läggs redan i grundsskolan. Därför måste fler insatser sättas in redan i tidig ålder för att minska antalet avhopp. Kristinebergsskolan i Oskarshamn har gjort just det och på relativt kort tid...

maj 2017

torsdag, maj 11, 2017 - 10:58

Ofta tar det lång tid för nyanlända ungdomar att bli behöriga till gymnasiet. I Vindelns kommun i Västerbotten går det snabbare nu - tack vare språkstödjare som rekryterats bland vuxna invandrare.

Najmeh Razavi från Afghanistan har varit i...

fredag, maj 5, 2017 - 14:54

På Liljaskolan i Vännäs arbetar man för att tidigt introducera nyanlända elever i fler ämnen än svenska, bland annat med hjälp av bilder, teater och ett särskilt språkcentrum.

Skolinspektionen har slagit fast att det på många håll tar för...

april 2017

torsdag, april 20, 2017 - 14:31

I Partille fanns inget samlat grepp för hur arbetet med ungdomarna utanför gymnasieskolan skulle bedrivas. Men ett Plug In-projekt bäddade för nya och effektivare arbetsmetoder. Sedan 2015 har kommunerna ett utvidgat ansvar för ungdomar som...

onsdag, april 19, 2017 - 09:42

Elever som har en funktionsnedsättning eller trasiga hemförhållanden löper en stor risk att hoppa av gymnasiet. Men i Kungsbacka har man utvecklat metoder för att bromsa avhoppen. Kommunens utvecklingsledare Lisa Jönsson är säker på sin sak: -...

december 2016

torsdag, december 22, 2016 - 10:47

Mats Ingelström har jobbat som skolledare i 22 år. Nu är han projektledare för Plug In 2.0 Skåne och där med ansvarig för att coacha och hjälpa de nio verkstäder som jobbar för att ungdomar ska gå klart skolan och etablera sig på arbetsmarknaden...

november 2016

torsdag, november 10, 2016 - 16:07

Den 7-8 november hölls det tredje mötet i EU-projektet ESL-Plus, där Sverige medverkar tillsammans med Holland, Tyskland, Ungern, och Rumänien. Mötet hölls i Iazi, Rumänien. Projektet syftar till att samla och sprida kunskap kring hur olika...

Sidor