Du är här

Arkiv

Aktuellt

november 2017

måndag, november 6, 2017 - 14:15

Våren 2017 gick 13 500 niondeklassare ut grundskolan utan godkänt betyg i matematik. Det är något fler än året innan. Ett tjugotal av dessa elever gick på Ramunderskolan i Söderköping. När skolledningen tittade närmare på den gruppen visade det...

torsdag, november 2, 2017 - 13:52

Niclas Askingers framgång syns kanske inte i statistiken, han är en så kallad hemmasittare som ännu inte kommit tillbaka till skolan. Men han har ändå kommit en bra bit på vägen framåt och fått en stärkt självkänsla. Plug In-projektets syfte är...

september 2017

måndag, september 11, 2017 - 08:13

Under årets Almedalsvecka hölls seminariet Sju röster för skolrevolution....

augusti 2017

tisdag, augusti 22, 2017 - 07:44

Tillsammans med Region Västerbotten...

tisdag, augusti 1, 2017 - 10:09

Förutsättningarna för att en elev ska klara gymnasiet läggs redan i grundsskolan. Därför måste fler insatser sättas in redan i tidig ålder för att minska antalet avhopp. Kristinebergsskolan i Oskarshamn har gjort just det och på relativt kort tid...

maj 2017

torsdag, maj 11, 2017 - 10:58

Ofta tar det lång tid för nyanlända ungdomar att bli behöriga till gymnasiet. I Vindelns kommun i Västerbotten går det snabbare nu - tack vare språkstödjare som rekryterats bland vuxna invandrare.

Najmeh Razavi från Afghanistan har varit i...

fredag, maj 5, 2017 - 14:54

På Liljaskolan i Vännäs arbetar man för att tidigt introducera nyanlända elever i fler ämnen än svenska, bland annat med hjälp av bilder, teater och ett särskilt språkcentrum.

Skolinspektionen har slagit fast att det på många håll tar för...

april 2017

torsdag, april 20, 2017 - 14:31

I Partille fanns inget samlat grepp för hur arbetet med ungdomarna utanför gymnasieskolan skulle bedrivas. Men ett Plug In-projekt bäddade för nya och mer effektiva arbetsmetoder. Sedan 2015 har kommunerna ett utvidgat ansvar för ungdomar som...

onsdag, april 19, 2017 - 09:42

Elever som har en funktionsnedsättning eller trasiga hemförhållanden löper en stor risk att hoppa av gymnasiet. Men i Kungsbacka har man utvecklat metoder för att bromsa avhoppen. Kommunens utvecklingsledare Lisa Jönsson är säker på sin sak:...

Sidor